ΤΗΛ : 2104004343   info@tapaidialegei.gr
Αμισσού 11, Κερατσίνι,Αττικής, Ελλάδα
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
logo

Ειδική Διαπαιδαγώγηση


 

Τι περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης;

Ένα πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης περιλαμβάνει:

  • Βελτίωση της ανάγνωστικής ικανότητας και της ορθογραφίας με τη χρήση ειδικού υλικού ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αφομοίωση και αυτοματοποίησή τους.
  • Καλλιέργεια της φωνολογικής επίγνωσης για να μη συγχέονται μεταξύ τους τα γράμματα.
  • Ανάπτυξη και εμπλουτισμός λεξιλογίου.
  • Εκμάθηση των γραμματικών και ορθογραφικών κανόνων.
  • Εξάσκηση στην παραγωγή, σύνθεση και ετυμολογία των λέξεων.
  • Ασκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου και μεθοδολογία έκθεσης.
  • Εκπαίδευση στην εξαγωγή των σημαντικότερων στοιχείων του περιεχομένου, στην εύρεση πλαγιότιτλων ανά παράγραφο και στη δημιουργία περίληψης κειμένου.
  • Εκπαίδευση στην κατανόηση και απομνημόνευση κειμένων διαβαθμισμένης δυσκολίας.
  • Εφαρμογή προγραμμάτων για την οργάνωση της μελέτης στο σπίτι, με πίνακες επιβράβευσης, σχεδιαγράμματα κ.α. που είναι βασισμένα στη θετική ενίσχυση της συμπεριφοράς.
  • Ενίσχυση των γωνστικών ικανοτήτων, όπως μνήμη, σειροθετική ικανότητα, λογική σκέψη, οπτική αντίληψη κ.α.

Εκπαίδευση στα μαθηματικά με σκοπό την αυτοματοποίηση των τεσσάρων βασικών πράξεων, εξάσκηση στους νοερούς υπολογισμούς, εκμάθηση τεχνικών για την κατανόηση και επίλυση μαθηματικών ασκήσεων και προβλημάτων.Τι είναι η δυσλεξία;

Ο όρος δυσλεξία στη χώρα μας παρερμηνεύεται αρκετά...

Ένταξη των παιδιών με νοητική υστέρηση στο σχολείο

 Η νοητική ικανότητα των ανθρώπων είναι βασικ...

Πώς γίνεται η διάγνωση του αυτισμού

 Η διάγνωση του αυτισμού πραγματοποιείται από...

Back to top