ΤΗΛ : 2104004343   info@tapaidialegei.gr
Αμισσού 11, Κερατσίνι,Αττικής, Ελλάδα
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
logo

Πότε πρέπει να απευθυνθώ σε λογοθεραπευτή


Τα ορόσημα της γλωσσικής ανάπτυξης ενός παιδιού, αποτελούν ένα μοντέλο τυπικής ανάπτυξης. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι όλα τα παιδιά κατακτούν τα στάδια ανάπτυξης λόγου και ομιλίας ακριβώς στην ίδια ηλικία και αυτό δικαιολογείται από τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού. Εάν όμως παρατηρήσουμε μεγάλη απόκλιση των δεξιοτήτων λόγου του παιδιού μας σε σχέση με τα στάδια της τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης, τότε καλό θα ήταν να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό, όπως για παράδειγμα σε κάποιον παιδιάτρο αναπτυξιολόγο, σε ιδιωτικό κέντρο που διαθέτει διεπιστημονική ομάδα, σε ιδιώτη λογοθεραπευτή ή σε δημόσιο φορέα.

 
Πότε λοιπόν ένα παιδί χρήζει λογοθεραπευτικής αξιολόγησης;
 
Καθώς ένα παιδί μεγαλώνει, εξελίσσονται παράλληλα οι γνωστικές και οι γλωσσικές του ικανότητες. Ωστόσο, κατά την ανάπτυξη ενός παιδιού υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις οι οποίες θα πρέπει να μας αφυπνίσουν ώστε να λάβουμε μία σωστή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση από κάποιον ειδικό. Παρακάτω αναφέρονται μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις στις οποίες θα ήταν σκόπιμο να αναζητήσουμε βοήθεια.
 
 • Το παιδί δε δείχνει σημάδια επικοινωνίας με το περιβάλλον του και δεν αντιδρά σε ήχους.
 • Δεν κατανοεί απλές ή σύνθετες οδηγίες και εντολές, ανάλογα με την ηλικία του.
 • Δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμα το ονόματός του και δεν έχει βλεμματική επαφή.
 • Δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις προσπάθειες που κάνουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί του.
 • Κάνει στερεοτυπικές, μονότονες και επαναλαμβανόμενες κινήσεις με το σώμα, τα άκρα ή το κεφάλι του.
 • Ασχολείται με ιδιόρρυθμο τρόπο με τα αντικείμενα (περίεργη χρήση αντικειμένων).
 • Το λεξιλόγιό του δεν είναι ανάλογο της ηλικίας του.
 • Παρουσιάζει αρκετά λάθη στη δομή του λόγου (σύνταξη) και στις καταλήξεις (γραμματική), ενώ έχει κλείσει τα τρία έτη.
 • Η ομιλία του δεν είναι κατανοητή από τρίτους παρόλο που το παιδί έχει κλείσει τα τρία έτη.
 • Η άρθρωσή του δεν είναι καθαρή παρόλο που το παιδί έχει κλείσει τα τέσσερα έτη.
 • Οι απαντήσεις που δίνει δεν είναι σχετικές με το θέμα ή με τη συζήτηση.
 • Δυσκολεύεται ή αδυνατεί να ξεκινήσει μία συζήτηση.
 • Παρουσιάζει δυσκολία στη ροή της ομιλίας του επαναλαμβάνοντας ήχους- συλλαβές-λέξεις ή διακοπτόμενη ομιλία.Πώς αντιμετωπίζεται ο τραυλισμός;

 Θεραπεία – αντιμετώπιση Τραυλισμού: &...

Το «δώρο» της δυσλεξίας

Πολλές έρευνες έχουν κατά καιρούς αναδείξει πως ση...

Τι είναι η Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ);

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητ...

Back to top