ΤΗΛ : 2104004343   info@tapaidialegei.gr
Αμισσού 11, Κερατσίνι,Αττικής, Ελλάδα
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
logo

Στάδια γλωσσικής ανάπτυξης


Τι θα πρέπει να αναμένουν οι γονείς ως προς τον λόγο του παιδιού τους;

Ορόσημα γλωσσικής ανάπτυξης που κατακτά το παιδί σε κάθε ηλικία

0-6 μηνών

 • Πίνει σωστά γάλα από το μπιμπερό ή τον μαστό
 • Τρομάζει και αντιδρά στους δυνατούς ήχους του περιβάλλοντος
 • Παράγει ήχους ευχαρίστησης/δυσαρέσκειας
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες
 • Απολαμβάνει και χαμογελάει στο άκουσμα κάποιας οικείας φωνής
 • Σας κοιτάζει με ενδιαφέρον όταν του μιλάτε
 • Εμπλέκεται σε μοναχικό φωνητικό παιχνίδι (συνδυάζει διάφορους ήχους/βάβισμα)
 • Φωνοποιεί όταν του μιλούν (παράγει μεταδοτικές εκφωνήσεις με συνδυασμό ήχων)

7 – 12 μηνών

 • Κατανοεί το «όχι»
 • Κατανοεί λέξεις που έχουν σχέση με γνώριμες έννοιες (πχ: γάλα, πιπίλα)
 • Επικοινωνεί μη-λεκτικά χρησιμοποιώντας χειρονομίες ή συμπεριφορές ώθησης και έλξης (πχ: τραβάει κάποιον για να επικοινωνήσει κάποιο μήνυμα ή σπρώχνει κάτι που δε θέλει)
 • Αρχίζει να μετατρέπει το βάβισμά του σε ακατάληπτη (μη-κατανοητή) ομιλία που περιλαμβάνει πολλούς ήχους που ακούει από τους ενήλικες
 • Παράγει τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικούς ήχους που μοιάζουν με τα σύμφωνα /π/, /μπ/, /μ/, /γκ/

13 – 18 μηνών

 • Αντιλαμβάνεται και ακολουθεί απλές εντολές/οδηγίες που συνοδεύονται από χειρονομίες (πχ: «δώσε μου το τουβλάκι»)
 • Αναγνωρίζει 1-3 μέρη του σώματος
 • Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που θέλει (με χειρονομίες ή με κάποια λέξη)
 • Διατηρεί την προσοχή του για δύο περίπου λεπτά, παρακολουθώντας ένα βιβλίο ή ένα παιχνίδι
 • Δείχνει οικεία αντικείμενα (πχ: ποτήρι, μπάλα)
 • Δείχνει οικείες εικόνες που του ζητάμε σε βιβλία
 • Αρχίζει με δική του πρωτοβουλία ένα παιχνίδι ή επικοινωνία
 • Χρησιμοποιεί ηχολαλία (επαναλαμβάνει με τον δικό του τρόπο αυτά που ακούει)
 • Συνδυάζει χειρονομίες και ομιλία για να επικοινωνήσει
 • Χρησιμοποιεί νεολογισμούς (φτιαχνει λέξεις που δεν υπάρχουν)
 • Παράγει κυρίως ακατάληπτη ομιλία (η ομιλία του δε γίνεται κατανοητή από τους άλλους)
 • Το εκφραστικό του λεξιλόγιό περιλαμβάνει 3-20 λέξεις

19 – 24 μηνών

 • Μειώνεται ο ασυνάρτητος λόγος
 • Του αρέσει να ακούει ιστοριούλες
 • Αναγνωρίζει 5 μέρη του σώματος
 • Ακολουθεί απλές εντολές, χωρίς χειρονομίες
 • Κατανοεί απλά ρήματα
 • Κατ’ ονομάζει οικεία αντικείμενα
 • Έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση λέξεων
 • Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικό και ρήμα
 • Οι φράσεις του αποτελούνται από 2-3 λέξεις
 • Χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία προσωπική αντωνυμία (πχ: εγώ, εμένα, εσύ)
 • Κατανοεί περισσότερες λέξεις από όσες μπορεί να πει
 • Το εκφραστικό του λεξιλόγιό περιλαμβάνει 20-100 λέξεις

 

2 – 3 ετών

 • Κατανοεί έννοιες ποσότητας (πχ: «ένα, όλα, πολλά, λίγα»)
 • Κατανοεί έννοιες χώρου (πχ: «μέσα, έξω, πάνω, κάτω»)
 • Κατανοεί και αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες (πχ: «εγώ, εσύ, αυτό, δικό μου, δικό σου»)
 • Κατανοεί επιθετικούς προσδιορισμούς (πχ: «μεγάλο, μικρό, λυπημένο»)
 • Του αρέσει να ακούει σύντομες ιστορίες και τραγούδια
 • Δείχνει εικόνες που του ζητάμε από βιβλίο
 • Ονομάζει διάφορα μέρη του σώματος που του ζητάμε
 • Επαναλαμβάνει με ευχέρεια προτάσεις 3-4 λέξεων
 • Στην αυθόρμητη ομιλία συνδυάζει 3-4 λέξεις
 • Κατανοεί και απαντά σε ερωτήσεις που εισάγονται με τις λέξεις «γιατί, ποιος, ποιανού, τι, πού»
 • Κάνει ερωτηματικές προτάσεις με 2 λέξεις
 • Εκφράζει άρνηση χρησιμοποιώντας αρνητική διατύπωση (πχ: «όχι, δεν, μην, όχι άλλο»)
 • Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα και μερικά στον αόριστο
 • Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, προστακτική και πληθυντικό αριθμό
 • Εκφέρει σωστά όλα τα φωνήεντα και τα εξής σύμφωνα /μ, π, μπ, τ, κ, γκ/ ιδιαίτερα όταν αυτά βρίσκονται στην αρχή της λέξης
 • Το εκφραστικό του λεξιλόγιό περιλαμβάνει 50 με 250 λέξεις ή και περισσότερες

3 – 4 ετών

 • Κατανοεί και χρησιμοποιεί ποσοτικές, χωρικές και περιγραφικές έννοιες (πχ: «γεμάτο, άδειο, βαρύ»)
 • Κατανοεί χρονικές έννοιες (πχ: «χθες, καλοκαίρι, απόψε») και αρχίζει να αντιλαμβάνεται το παρελθόν και το μέλλον καθώς και να βάζει δύο γεγονότα σε χρονολογική σειρά («πρώτα θα φάω και μετά θα κάνω μπάνιο»)
 • Κατηγοριοποιεί/ομαδοποιεί αντικείμενα (πχ: «δειξε μου όλα τα ζώα/όλα τα φαγητά»)
 • Δείχνει μερικά χρώματα που του ζητάμε
 • Δείχνει τουλάχιστον 6-7 μέρη του σώματος
 • Ακουλουθεί εντολές με 2-3 μέρη που σχετίζονται μεταξύ τους (π.χ. «Πάρε το μήλο και δωσ’ το στη μαμά»)
 • Κατανοεί και διατυπώνει απλές ερωτήσεις με τις λέξεις «γιατί, ποιος, ποιανού, τι, πού, πόσα είναι»
 • Μπορεί να περιγράψει τη χρήση αντικειμένων (π.χ. «Τι κάνουμε με το πιρούνι;»)
 • Χρησιμοποιεί 3-6 λέξεις σε προτάσεις
 • Χρησιμοποιεί πολύ συχνά ουσιαστικά και ρήματα
 • Βελτιώνεται η γραμματική και συντακτική δομή των προτάσεων (χρήση άρθρων, προθέσεων, αντωνυμιών, πληθυντικού αριθμού, προστακτικής, ρημάτων στο παρόν-παρελθόν), αλλά παραμένουν ακόμα μερικά λάθη
 • Εκφράζει συναισθήματα και ιδέες όταν μιλάει
 • Συμμετέχει σε συνομιλίες μεγάλης διάρκειας
 • Εκφέρει σωστά όλα τα φωνήεντα και τα εξής σύμφωνα /μ, ν, π, μπ, τ, ντ, κ, γκ, β, φ, χ, γ, σ, ζ, λ/ σε συνδυασμό με φωνήεν καθώς και μερικά συμπλέγματα
 • Ο λόγος του είναι καταληπτός κατά 80%

 4 – 5 ετών

 • Κατανοεί και χρησιμοποιεί ποσοτικές, χωρικές και χρονικές έννοιες (διαφοροποιεί τις έννοιες «πρωί – μεσημέρι – απόγευμα»)
 • Εμπλουτίζονται οι περιγραφικές έννοιες σε σχέση με τα προηγούμενα στάδια
 • Κατανοεί την έννοια των αριθμών μέχρι το 5 και μετράει μέχρι το 10
 • Αναγωρίζει και ονομάζει τα βασικά χρώματα
 • Κατανοεί σύνθετες εντολές (π.χ. «δείξε μου τα άσπρα παπούτσια που έχουν κορδόνια»)
 • Κατανοεί απλές ιστορίες, μπορεί να τις αφηγηθεί και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ιστορίας
 • Μπορεί να πει μέλη που ανήκουν σε μια κατηγορία, όπως ζώα, φρούτα, ρούχα κ.α.
 • Διατυπώνει και απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις με τις λέξεις «γιατί, ποιος, ποιανού, τι, πού, πόσα είναι»
 • Απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση/λειτουργία των αντικειμένων (πχ: «τι κάνουμε με το ψαλίδι;»)
 • Οι προτάσεις του έχουν σωστή γραμματική και συντακτική δομή
 • Χρησιμοποιεί αυθόρμητα προτάσεις 5-8 λέξεων, τουλάχιστον
 • Οι επαναλήψεις συλλαβών ή μικρών λέξεων μειώνεται
 • Περιγράφει τα βήματα μιας διαδικασίας, για παράδειγμα «πώς φτιάχνουμε ένα τοστ;»
 • Η ομιλία του είναι καταληπτή στους άλλους, αλλά μπορεί να κάνει λάθη σε διπλά ή τριπλά συμπλέγματα ή σε πολυσύλλαβες και πολύπλοκες λέξεις, όπως «αεροδρόμιο», «καμηλοπάρδαλη» κ.α.
 • Εκφέρει σωστά όλα τα φωνήεντα και τα εξής σύμφωνα /μ, ν, π, μπ, τ, ντ, κ, γκ, β, φ, χ, γ, σ, ζ, τς, τζ, λ, θ, δ/, σε συνδυασμό με φωνήεν καθώς και μερικά συμπλέγματα
 • Το εκφραστικό του λεξιλόγιο περιλαμβάνει 900-2000 λέξεις

5 – 6 ετών

 • Κατανοεί και χρησιμοποιεί ποσοτικές, χωρικές και περιγραφικές έννοιες
 • Βελτιώνεται η κατανόηση χρονικών εννοιών, δηλαδή τι συνέβη πρώτο, δεύτερο, τελευταίο. Είναι σε θέση να εκτελέσει μια σειρά από τρεις οδηγίες.
 • Χρησιμοποιεί με ακρίβεια χρονικές έννοιες όπως «σήμερα – εχθές – αύριο», καθώς και τις ημέρες εβδομάδας
 • Αφηγείται μια ιστορία με σωστή διαδοχική σειρά των γεγονότων και δίνει επαρκείς πληροφορίες γι’ αυτήν
 • Ονομάζει τουλάχιστον 6 χρώματα και 3 σχήματα
 • Ακολουθεί σύνθετες εντολές με τρία μέρη
 • Διατυπώνει και απαντάει σε σύνθετες ερωτήσεις με τις λέξεις «γιατί, ποιος, ποιανού, τι, πού, πόσο, πώς»
 • Μετράει μέχρι το 30
 • Εμπλουτίζεται το αντιληπτικό και εκφραστικό του λεξιλόγιο
 • Οι προτάσεις του είναι ολοκληρωμένες ως προς τη συντακτική και τη γραμματική δομή και στο μεγαλύτερο μέρος τους σωστές
 • Επικοινωνεί χωρίς δυσκολία με τους ενήλικες και τα άλλα παιδιά
 • Εκφέρει σωστά τα φωνήματα /μ, ν, π, μπ, τ, ντ, κ, γκ, β, φ, χ, γ, σ, ζ, τσ, τζ, θ, δ, λ, ρ/ με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς και κατακτώνται τα τριπλά συμφωνικά συμπλέγματα

 

 

6 – 7 ετών

 • Κατανοεί και χρησιμοποιεί πιο σύνθετες χρονικές, ποσοτικές και περιγραφικές έννοιες
 • Κατανοεί περισσότερες χωρικές έννοιες σε σχέση με τα προηγούμενα στάδια, όπως «αριστερά-δεξιά»
 • Ονομάζει γράμματα, μερικούς αριθμούς και νομίσματα
 • Οι περιγραφές του γίνονται όλο και πιο σύνθετες και λεπτομερείς
 • Επαναλαμβάνει μία ιστορία που άκουσε με τη βοήθεια εικόνων
 • Συμμετέχει σε συνομιλίες και ξέρει πως να ξεκινήσει και να τερματίσει μια συνομιλία
 • Μετράει μέχρι το 100
 • Προσθέτει και αφαιρεί νοερά αριθμούς ως το 5
 • Αντιλαμβάνεται και χρησιμοποιεί σωστά την παθητική φωνή
 • Εκφέρει σωστά όλα τα φωνήματα της γλώσσας μας καθώς και όλα τα συμπλέγματα

Πηγές:
«Διαγνωστικά θέματα Λογοθεραπείας» Δρ. Μαρία Καμπανάρου, 2007
Σύλλογων Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (www.selle.gr)Διγλωσσία και Διαταραχές Λόγου

 Τι σημαίνει ο όρος «διγλωσσία»; ...

Τα όρια και οι κανόνες στο σπίτι

 Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι τα όρια είναι η ...

ΔΕΠ-Υ και σχολική μελέτη

Συμβουλές για επιτυχές διάβασμα στο σπίτι Πώς μ...

Back to top