ΤΗΛ : 2104004343   info@tapaidialegei.gr
Αμισσού 11, Κερατσίνι,Αττικής, Ελλάδα
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
logo

Τι είναι η δυσλεξία;


Ο όρος δυσλεξία στη χώρα μας παρερμηνεύεται αρκετά συχνά αφού πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για διαταραχή του προφοριού λόγου και της ομιλίας. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν υφίσταται, απεναντίας η δυσλεξία αναφέρεται σε διαταραχή, μόνο, του γραπτού λόγου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ειδική μαθησιακή δυσκολία νευρολογικής φύσεως κατά την οποία η λειτουργιά του εγκεφάλου πραγματοποιείται με έναν διαφορετικό τρόπο εν συγκρίσει με τα τυπικά άτομα. Εκδηλώνεται κυρίως κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης αλλά πολλές φορές συνοδεύεται από δυσκολίες στη γραφή, στην ορθογραφία και στα μαθηματικά.

 
Είναι υψίστης σημασίας να διακρίνεται η δυσλεξία, ως ειδική μαθησιακή δυσκολία, από τις μη ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε χαμηλή νοημοσύνη, σε σοβαρές διαταραχές αισθήσεων (όραση, ακοή, κινητικότητα), σε ανεπαρκή σχολική εκπαίδευση, σε διαταραχές του προφορικού λόγου (π.χ. ειδική γλωσσική διαταραχή-SLI) και σε περιορισμένα ερεθίσματα από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.
 
Η δυσλεξία λοιπόν αν και επηρεάζει το παιδί σε σημαντικούς ακαδημαϊκούς τομείς ξεκινώντας τη σχολική του ζωή, δεν οφείλεται σε μειωμένη νοημοσύνη. Τα περισσότερα δυσλεκτικά παιδιά έχουν δείκτη νοημοσύνης γύρω στο μέσο όρο ή πάνω από αυτόν.
 
Δυστυχώς όμως, λόγω των παραπάνω δυσκολιών που αναφέρθηκαν, οι δυσλεκτικοί μαθητές συχνά δίνουν την εντύπωση πως δε θα σημειώσουν σχολική επιτυχιά. Τα διάφορα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα αλλά και οι επιλογές στην εκπαίδευση, ασκούν σημαντική επίδραση στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη ζωή των ατόμων με δυσλεξία.Ποιες δεξιότητες ένδυσης-απόδυσης θα πρέπει να έχει κατακτήσει ένα παιδί μέχρι 6 ετών;

 Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (Δ.Κ.Ζ.)  ...

Τι είναι ο τραυλισμός;

 Τι είναι ο τραυλισμός;   Ο τραυλισμός...

Το Μη-κατευθυντικό παιχνίδι ως μέσο σύνδεσης γονέα-παιδιού

 Στο μη-κατευθυντικό παιχνίδι ο γον...

Back to top