ΤΗΛ : 2104004343   info@tapaidialegei.gr
Αμισσού 11, Κερατσίνι,Αττικής, Ελλάδα
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
logo

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Τι είναι η Ειδική Διαπαιδαγώγηση;

Η ειδική διαπαιδαγώγηση είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών σε επίπεδο γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης και αρίθμησης. Ο ειδικός παιδαγωγός έχει ως στόχο την αξιολόγηση των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού ή του εφήβου, τον σχεδιασμό καθώς και την εφαρμογή ενός εξατομικευμένου παιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης.

Τα ειδικά προγράμματα αποσκοπούν στην ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού όπως είναι η μνήμη, η λογική σκέψη, η συγκέντρωση, η οπτική αντίληψη, η σειροθετική ικανότητα κ.α. Επιπλέον, συμβάλλουν στη μάθηση και στην κατάκτηση των ακαδημαϊκών ικανοτήτων μέσω ειδικών εκπαιδευτικών μεθόδων. Κύριο μέλημα του ειδικού παιδαγωγού αποτελεί η συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα, με το σχολείο καθώς και με τους γονείς του μαθητή.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται η Ειδική Διαπαιδαγώγηση;

Η ειδική διαπαιδαγώγηση απευθύνεται σε μαθητές που μπορεί να παρουσιάζουν Ειδικές ή Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Στις «Ειδικές» περιλαμβάνονται οι ακόλουθες διαταραχές:

 • Δυσλεξία
 • Δυσορθογραφία (διαταραχη της ορθογραφιας)
 • Δυσγραφία (διαταραχή της γραφής)
 • Δυσαναγνωσία (διαταραχη της ανάγνωσης)
 • Διαταραχή της παραγωγής γραπτού λόγου
 • Δυσαριθμησία (διαταραχη των μαθηματικών)

Στις «γενικές» υπάγονται οι μαθησιακές δυσκολίες που οφείλονται σε:

 • Χαμηλή νοημοσύνη
 • Αναπτυξιακές διαταραχές
 • Διαταραχές του προφορικού λόγου (π.χ. ειδική γλωσσική διαταραχή)
 • Σοβαρές διαταραχές αισθήσεων (όραση, ακοή),
 • ΔΕΠ-Υ
 • Ανεπαρκή σχολική εκπαίδευση
 • Περιορισμένα ερεθίσματα από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
Δείτε επίσης: Λογοθεραπεία Εργοθεραπεία Ψυχολογική Υποστήριξη
Back to top